De meerlaanmolen

alfred ronse

Alfred Ronse was naast burgemeester van Gistel en voorzitter van de provincieraad in z’n vrije tijd een groot molenliefhebber. Naast het kopen, in 1907, van de Oostmolen had hij ook de mogelijkheid om zelf een molen te bouwen. Na wat experimenten startte hij begin jaren 30 met het bouwen van de Meerlaanmolen.

Door z’n vele ontmoetingen met molenaars, molenmakers en zijn reizen naar Nederland hield Ronse er een heel vernieuwende visie op na. Er werd nagedacht over nieuwe toepassingen voor klassieke windmolens en zo ging men ook onderzoek doen naar het opwekken van elektriciteit met windmolens.

De Meerlaanmolen werd een kleine houten staakmolen op een hoog stenen ondergedeelte voorzien van een houten stelling en was in die tijd veruit het enige echt uitgewerkte voorbeeld van een dergelijk project in België en Nederland.

Naast de installatie voor de elektriciteitsopwekking bevond zich in de romp ook een koppel maalstenen, een koppel pelstenen, een haverpletter en een waterpomp. Het hoofddoel was echter het experiment waarmee Ronse wou aantonen dat een klassieke windmolen naast gewoon sieraad in het landschap ook nog een toekomstfunctie kon hebben. Volgens de overlevering voorzag Alfred Ronse tijdens WO II z’n domein zo van elektriciteit al zouden de lampen letterlijk wel soms ‘geflikkerd’ hebben bij afname van het toerental van de molen.

in verval

Sinds 1977 is de Meerlaanmolen beschermd als monument al was hij dan al in verval want na de dood van Alfred Ronse in 1962 werd de molen nagenoeg aan z’n lot overgelaten!
Doelwit van regen en storm, vandalen en vogels takelde hij de laatste decennia zienderogen af.

Deze molen verdient ongetwijfeld een eerherstel! Alleen al omwille van de figuur Alfred Ronse. Hij was voor Gistel en voor de molens in het algemeen van een heel grote betekenis. Z’n adviezen bij restauraties, z’n strijd voor het behoud van molens, het motiveren van molenaars om hun oude molen in stand te houden zijn maar enkele voorbeelden van die molenpassie. Hij schreef diverse boeken en in Gistel had hij zowel de Oostmolen als de meerlaanmolen in eigendom, hij stichtte er ook de werkhuizen en een technische school.

toekomst

Sinds 2005 is de molen stadseigendom. Desondanks is zijn toestand er sindsdien niet op vooruit gegaan. Gelukkig voor dit uniek stukje molenerfgoed werd er in 2018 een beheersplan opgesteld en kende de Vlaamse overheid in 2021 een eerste subsidie toe om de molen te ontmantelen en vlot toegankelijk te maken.
De laatste fase van het restauratietraject staat gepland voor 2033. Het zal dan precies 100 jaar geleden zijn dat Ronse met de bouw van zijn Meerlaan begon. 

Openingsuren

Zondag april – oktober
14u00 – 18u00

Of op afspraak

dienst toerisme

059/79 51 73
toerisme@gistel.be

Adres

Warandestraat 29
8470 GISTEL